+48 32 449-00-00 Facebook Linkedin

Klapa zwrotna w pracy.

Klapa zwrotna

Klapa zwrotna ma zastosowanie w systemach kanalizacyjnych i melioracyjnych jako urządzenie końcowe. Służy do zabezpieczenia przed cofnięciem wody lub ścieków z powrotem do instalacji. Klapy zwrotne mogą być montowane na wylotach kanalizacji oraz przepustów wałowych (dla rowów melioracyjnych i cieków naturalnych) do koryt ścieków o zmiennym poziomie ich zwierciadła. Klapa zwrotna jest przystosowana do montażu na końcu rurociągu grawitacyjnego (nie ciśnieniowego). Nie jest przystosowana do obciążeń pompowych, a w szczególności obciążeń pompowych wysokiej wydajności. Klapy zwrotne Szagru produkowane są pod indywidualne zamówienie klienta.

DOSTĘPNE WERSJE KLAP ZWROTNYCH:

  • Klapa zwrotna prosta, montaż do ściany (KP)
  • Klapa zwrotna skośna, montaż do ściany (KS)
  • Klapa zwrotna skośna, montaż na kołnierz
  • dociskowy (owiert wg wymagań klienta) (KSK)
  • Klapa zwrotna skośna, montaż na rurę
  • (bosy koniec) (KNR)
  • Klapa zwrotna skośna, montaż do rury (KDR)

ZASADA DZIAŁANIA

Klapa zwrotna działa samoczynnie pod wpływem różnicy ciśnienia, które oddziaływuje na powierzchnie wewnątrz tarczy urządzenia. Klapa zamknięta w pozycji spoczynkowej otwiera się w przypadku większego ciśnienia wody od strony kanalizacyjnej, a zamyka się w przypadku większego ciśnienia wody od strony odbiornika. Przez odpowiednie wyważenie nie utrudnia odpływu ścieków z sieci kanalizacyjnej

SCHEMAT ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNEGO

Klapy zwrotne dostarczane są jako urządzenia do zamontowania na czołowej ścianie betonowej wylotu kolektora ściekowego lub melioracyjnego. Mogą być również przystosowane do połączenia kołnierzowego lub mufowego z istniejącą kanalizacją. Na indywidualne zamówienie mogą być dostarczane klapy dostosowane do istniejących warunków montażowych.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Klapy zwrotne wykonywane są z polietylenu wysokiej gęstości PEHD. Polietylen nie ulega korozji i jest odporny na oddziaływanie substancji agresywnych znajdujących się w ściekach sanitarnych lub deszczowych. Do uszczelnienia klapy służą uszczelki gumowe lub silikonowe. Katalog zawiera typowe i standardowe rozwiązania konstrukcyjne produktów, rysunki zawarte w katalogu stanowią jedynie część dostępnych rozwiązań.

W klapach powyżej DN600 stosujemy osie ze stali nierdzewnej zabudowane od zewnątrz tworzywem.


Każdorazowo indywidualnie uzgadniamy szczegóły montażu oraz rodzaj rozwiązania konstrukcyjnego najbardziej korzystnego dla danych warunków montażu, miejsca zabudowy. W wyniku uzgodnień jesteśmy w stanie zaprojektować i wykonać konstrukcje o zróżnicowanym kształcie, wytrzymałości czy szczególnym przeznaczeniu produktu w zależności od potrzeb klienta.


Właściwe dociążenie klap zwrotnych jest warunkiem ich prawidłowego działania.


Produkowanie przez nas klapy zwrotne, zasuwy i zastawki posiadają Krajową ocenę techniczną nr ITP-KOT-2017/0005 wydanie 1

EnglishGerman