+48 32 449-00-00 Facebook Linkedin

Historia

Początek

Początek działalności firmy datuje się na 1992r., kiedy to, powstało Przedsiębiorstwo Instalacyjne „Szagru” spółka cywilna. Założone zostało przez dwóch wspólników: Jana Szafrona i Jerzego Gruszkę.

Firma skupiała się przede wszystkim na wprowadzaniu produktów innowacyjnych na rynku polskim. W początkowym okresie zajmowała się głównie wykonawstwem instalacji zewnętrznych: wodnych, kanalizacyjnych oraz gazowych na bazie zakupionych komponentów z tworzyw sztucznych.

Kolejnym etapem było rozpoczęcie własnej produkcji, była to komplementacja kształtek dla rurociągów ciśnieniowych, następnie produkcja zostaje rozszerzona o studnie, zbiorniki, separatory, płyty z tworzyw sztucznych.

Mając na uwadze, że jednym z najważniejszych elementów zapewnienia dobrej jakości wykonywanych produktów jest dobrze wyszkolony zespół, w ramach działalności firmy został utworzony Ośrodek Szkolenia Zawodowego. Ośrodek prowadzi szkolenia, w zakresie zgrzewania i spawania tworzyw, w których poza pracownikami naszej spółki biorą udział pracownicy firm zewnętrznych.

W związku z dalszym rozwojem w 2001 roku zostaje utworzona Szagru sp. z o.o., zmiana dotyczy również przeniesienia siedziby, która od tego momentu mieści się pod adresem ul. Jaskółek 16, w Studzienicach.

W 2010 roku po wielu latach doświadczeń zostaje opatentowana technologia produkcji rur strukturalnych SPS (w roku 2011 uzyskujemy patent Europejski).

Po otrzymaniu wsparcia, z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.3: Kredyt technologiczny, w 2014 roku została wybudowana hala oraz wykonana maszyna produkcyjna. Zakres produkcji maszyny obejmuje średnice od DN600 do DN3500 mm.

W ostatnich latach nasza firma rozpoczęła ekspansję na rynki zagraniczne co pociągnęło za sobą kolejne zmiany. Najważniejszą z nich jest zmiana nazwy.

Od sierpnia 2018 roku spółka nosi nazwę „S plastic”.

Bez względu na upływ lat i zmiany w zakresie prowadzonej działalności naszej firmie przyświecały i przyświecają niezmienne wartości:

– podstawą jakości jest doświadczony i dobrze wyszkolony zespół,
– nie ma rzeczy niewykonalnych,
– stojąc w miejscu, nie wykonamy kroku w przyszłość.

O sile naszej firmy decydują ludzie, którzy ją tworzą. Dzisiaj w spółce pracuje drugie pokolenie zarówno właścicieli jak i pracowników produkcji.

Trzymając się naszych wartości zawsze podchodzimy indywidualnie do każdego projektu. Dzięki naszemu zespołowi możemy sprostać każdemu wyzwaniu i przygotować indywidualne rozwiązanie dedykowane pod konkretną inwestycję.

Założyciele Szagru / S plastic : Jerzy Gruszka i Jan Szafron – 27 lat od założenia firmy

EnglishGerman