+48 32 449-00-00 Facebook Linkedin

Pozyskane Dotacje

Dotacje na innowacje

WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI
RUR STRUKTURALNYCH Z TWORZYW
TERMOPLASTYCZNYCH
Mamy przyjemność poinformować, że firma SZAGRU Sp. z o.o. z siedzibą w Studzienicach, ul. Jaskółek 16 w 2012r. otrzymała promesę premii technologicznej dla projektu pt.
„Wdrożenie nowej technologii produkcji rur strukturalnych z tworzyw termoplastycznych”
w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.3: Kredyt technologiczny

Firma SZAGRU Sp. z o.o. zawarła 06 grudnia 2012r. umowę na realizację w/w zadania.

Projekt nr POIG.04.03.00-00-707/11-00
Nazwa projektu: „Wdrożenie nowej technologii produkcji rur strukturalnych z tworzyw termoplastycznych”
Wartość projektu: 2 000 000,00 PLN netto

W związku z realizacją w/w projektu zapraszamy do składania ofert:

Zapytanie ofertowe nr 1 – Wykonanie linii technologicznej Wykonanie linii technologicznej

Zapytanie ofertowe nr 2 – Budowa hali produkcyjnej Budowa hali produkcyjnej

Zapytanie ofertowe nr 3 – Wykonanie robót elektrycznych Wykonanie robót elektrycznych

Zapytanie ofertowe nr 4 – Wykonanie robót wentylacji i ogrzewania hali Wykonanie robót wentylacji i ogrzewania hali

Zapytanie ofertowe nr 5 – Wykonanie drogi dojazdowej Wykonanie drogi dojazdowej

Zapytanie ofertowe nr 6 – Wykonanie robót instalcji wod-kan i p.poż. Wykonanie robót instalcji wod-kan i p.poż.

Kontakt: Marzena Włoszek-Śliwa – kosztorysant – tel. 32 212 87 20 (w. 26)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

LINKI DO OFICJALNYCH STRON:

– Oficjalny Portal Unii Europejskiej –http://europa.eu

– Portal Funduszy Europejskich – www.funduszeeuropejskie.gov.pl

– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – www.mrr.gov.pl

– Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – www.poig.gov.pl

– Bank Gospodarstwa Krajowego – www.bgk.pl

Dotacje na innowacje

„Kompetencje gwarantują sukces”. Projekt szkoleniowy dla pracowników firmy Szagru. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja.

Termomodernizacja. Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

RomaniaEnglishGerman