+48 32 449-00-00 Facebook Linkedin

KONKURS plastyczny dla dzieci „Wypłyń na szerokie wody z S plastic”

Łódź motorowa SRB60

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym dla dzieci „Wypłyń na szerokie wody z S plastic

Pełny regulamin Konkursu do pobrania: „Wypłyń na szerokie wody z S plastic”

Do wygrania m.in. rejs dla 5 osób łodzią SRB60

Wypis z regulaminu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku do 10 lat włącznie.
Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 grupach wiekowych:
– 1 grupa dzieci: do 6 lat włącznie,
– 2 grupa dzieci: 7 – 10 lat włącznie.

2. Zadaniem uczestników konkursu będzie pokolorowanie, pomalowanie, wyklejenie lub wykonanie w innej formie plastycznej wypełnienia kolorowanki udostępnionej przez Organizatora
na stronie www: splastic.pl
na stronie fanpage na Facebooku oraz LinkedIn
– zwana dalej „pracą konkursową”.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Zgłoszenia do udziału w konkursie wraz z załączoną pracą konkursową, przesłaną w formie skanu lub zdjęcia, powinien dokonać w imieniu uczestnika jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.
6. Zgłoszenia należy dokonać drogą mailową na adres e-mail: info@splastic.pl
7. Praca konkursowa może zostać przesłana w formie skanu lub zdjęcia w formatach pdf lub jpg lub innych podobnych, które Organizator będzie mógł odtworzyć.
8. W zgłoszeniu mailowym przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny powinien zawrzeć następujące oświadczenie:
Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz zawartą w Regulaminie Konkursu informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Przyjąłem do wiadomości, że przekazanie przeze mnie danych, swoich i mojego dziecka, jest dobrowolne i stanowi warunek uczestnictwa mojego dziecka w Konkursie. Jednocześnie wyrażam, w imieniu mojego dziecka, zgodę na korzystanie przez Organizatora z przesłanej pracy konkursowej, za darmo i przez czas nieokreślony, w zakresie: 1) rozpowszechnienia utworu na stronie internetowej Organizatora splastic.pl, na stronie fanpage na Facebooku: https://pl-pl.facebook.com/SplasticStudzienice/ oraz LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/s-plastic 2) utrwalania i zwielokrotnienia utworu, w tym techniką drukarską.

9. Zgłoszenia dokonane bez powyższego oświadczenia będą usuwane, a załączone do zgłoszenia prace nie zostaną włączone do konkursu.
10. Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2020 r. godz. 20:00. W przypadku przesłania pracy po upływie terminu nie będzie ona podlegała ocenie.

Nagrodami w Konkursie są 3 jednogodzinne rejsy dla zwycięzców, w każdej z grup wiekowych, wraz z rodzinami/przyjaciółmi (maksymalna ilość osób: 5 osób włącznie ze zwycięzcami konkursu). Sternika zapewnia Organizator.

– grupa wiekowa do 6 lat
1. Rejs łodzią motorową SRB 60
2. Rejs łodzią motorową AQUAPARX
3. Rejs jachtem żaglowym

– grupa wiekowa 7 – 10 lat
1. Rejs łodzią motorową SRB 60
2. Rejs łodzią motorową AQUAPARX
3. Rejs jachtem żaglowym

Przed przystąpieniem do KONKURSU prosimy zapoznać się z pełną wersją regulaminu Konkursu:
„Wypłyń na szerokie wody z S plastic” – Regulamin

Konkurs realizowany we współpracy:
ze Szkołą Żeglarską LAYLINE (www.layline.pl)
oraz AKS Design (www.agata-kowalska.com)

KOLOROWANKI DO WYBORU:

Do pobrania w PDF: S Plastic SRB40 wersja 1

Do pobrania w PDF: S Plastic SRB40 wersja 2

Do pobrania w PDF: S Plastic SRB40 wersja 3

Do pobrania w PDF: S Plastic SRB40 wersja 4

Do pobrania w PDF: S Plastic SRB60 wersja 1

Do pobrania w PDF: S Plastic SRB60 wersja 2

Do pobrania w PDF: S Plastic SRB60 wersja 3

Do pobrania w PDF: S Plastic SRB60 wersja 4

Do pobrania w PDF: S Plastic SRB100 wersja 1

Do pobrania w PDF: S Plastic SRB100 wersja 2

Do pobrania w PDF: S Plastic SRB100 wersja 3

Do pobrania w PDF: S Plastic SRB100 wersja 4

EnglishGerman