Nasza historia

Jak się zaczęło

Początek działalności firmy datuje się na 1992r., kiedy to, powstało Przedsiębiorstwo Instalacyjne „Szagru” spółka cywilna. Założone zostało przez dwóch wspólników: Jana Szafrona i Jerzego Gruszkę.
Firma skupiała się przede wszystkim na wprowadzaniu produktów innowacyjnych na rynku polskim. W początkowym okresie zajmowała się głównie wykonawstwem instalacji zewnętrznych: wodnych, kanalizacyjnych oraz gazowych na bazie zakupionych komponentów z tworzyw sztucznych.

Kolejnym etapem było rozpoczęcie własnej produkcji, była to komplementacja kształtek dla rurociągów ciśnieniowych, następnie produkcja została rozszerzona o studnie, zbiorniki, separatory, płyty z tworzyw sztucznych.
 
Mając na uwadze, że jednym z najważniejszych elementów zapewnienia dobrej jakości wykonywanych produktów jest dobrze wyszkolony zespół, w ramach działalności firmy został utworzony Ośrodek Szkolenia Zawodowego. Ośrodek prowadził szkolenia, w zakresie zgrzewania i spawania tworzyw, w których poza pracownikami naszej spółki brali udział pracownicy firm zewnętrznych.
 
W związku z dalszym rozwojem firmy w 2001 roku została utworzona Szagru sp. z o.o., zmiana dotyczyła również adresu siedziby, która od tego momentu mieściła się w Studzienicach na ul. Jaskółek 16.
W 2010 roku po wielu latach doświadczeń opatentowaliśmy technologię produkcji rur strukturalnych SPS (w roku 2011 uzyskaliśmy patent Europejski).
Po otrzymaniu wsparcia, z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 4.0 Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.3: Kredyt technologiczny, w 2014 roku została wybudowana hala oraz wykonana maszyna produkcyjna. Zakres produkcji maszyny obejmuje średnice od DN600 do DN3500 mm.
W ostatnich latach nasza firma rozpoczęła ekspansję na rynki zagraniczne co pociągnęło za sobą kolejne zmiany.
Jedną z nich, wręcz symboliczną była zmiana nazwy…
Od sierpnia 2018 roku spółka nosi nazwę „S plastic”.

Bez względu na upływ lat i zmiany w zakresie prowadzonej działalności naszej firmie przyświecały i przyświecają niezmienne wartości:

– podstawą jakości jest doświadczony i dobrze wyszkolony zespół,
– nie ma rzeczy niewykonalnych,
– stojąc w miejscu, nie wykonamy kroku w przyszłość.

O sile naszej firmy decydują ludzie, którzy ją tworzą. Dzisiaj w spółce pracuje drugie pokolenie zarówno właścicieli jak i pracowników produkcji.

Trzymając się naszych wartości zawsze podchodzimy indywidualnie do każdego projektu. Dzięki naszemu zespołowi możemy sprostać każdemu wyzwaniu i przygotować indywidualne rozwiązanie dedykowane pod konkretną inwestycję.

Założyciele Szagru / S plastic : Jerzy Gruszka i Jan Szafron – 27 lat od założenia firmy