Zbiorniki technologiczne

Zbiorniki technologiczne

Cylindryczne – wykonujemy jako wolnostojące zbiorniki o ściance litej z PP lub PEHD o pionowej osi posadowienia.

Wykorzystywane jako:

  • Magazynowe – jednostki do przechowywania mediów technologicznych, ścieków produkcyjnych, wody do celów przeciwpożarowych, wody pitnej, wody basenowej, a także substancji żrących i niebezpiecznych podlegających pod dozór UDT;
  • Procesowe;
  • Obudowy mieszalników.

Zbiorniki standardowo wyposażone są w otwory rewizyjne oraz odpowiednie przyłącza. W zależności od potrzeb klienta mogą zostać doposażone w poziomowskazy, czujniki, zawory, itp.

Prostopadłościenne – wykonane jako zbiorniki wolnostojące o ściance litej z PP lub PEHD.

Wykorzystywane jako:

  • Magazynowe – jednostki do przechowywania mediów technologicznych, ścieków produkcyjnych, wody do celów przeciwpożarowych, wody pitnej, wody basenowej;
  • Wanny do galwanizerni, cynkowni;
  • Wanny wychwytowe;
  • Niecki fontannowe.

Zbiorniki standardowo wyposażone są w otwory rewizyjne oraz odpowiednie przyłącza. W
zależności od potrzeb klienta mogą zostać doposażone w poziomowskazy, czujniki, zawory,
itp.