Przejścia szczelne

Przejścia szczelne

są to kształtki wykonane tworzywa PEHD. Głównie zastosowanie znajdują w wykonywaniu bezciśnieniowych przepustów przez ściany (studni betonowych, studni tworzywowych, itp.)