Separatory tłuszczu

Separatory tłuszczu

Podstawowym zadaniem separatorów tłuszczu jest zatrzymanie cząstek stałych, tłuszczy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Zbyt duża ilość ścieków zawierających tłuszcze odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji powoduje zatykanie rurociągów i zwiększenie powstawania nieprzyjemnych zapachów gnilnych. Ponadto zostaje zaburzona prawidłowa praca oczyszczalni ścieków poprzez zwiększone zużycie tlenu.

Separatory należy stosować w stołówkach, barach, zakładach przetwórstwa mięsnego, itp.

Separatory tłuszczu mają za zadanie wyodrębnić w sposób grawitacyjny tłuszcze lżejsze od wody. Są to zbiorniki przepływowe, w których poprzez zastosowanie syfonów na wlocie i wylocie na powierzchni ścieków następuje gromadzenie tłuszczów. W komorze osadnikowej następuje również zatrzymanie wytrąconych zawiesin
i cząstek stałych.
Separatory tłuszczu są zbiornikami o pionowej osi posadowienia z zabudowaną komorą osadnikową. Wyposażone w komin złazowy oraz króćce przyłączeniowe z syfonami.
Przy doborze wielkości separatora tłuszczu bierzemy pod uwagę rodzaj, temperaturę, gęstość, ilość odprowadzanych ścieków, a także średni czas działania instalacji na dobę.