Montaż instalacji technologicznych

Montaż oraz wykonanie instalacji technologicznych możemy podzielić na:

Instalacje do przesyłu wody

Instalacje do przesyłu ścieków

Montaż instalacji wentylacyjnych

Instalacje do przesyłu wody, ścieków lub chemii

to instalacje, które wykonane są poprzez montaż:

  • rurociągów (rury, kształtki),
  • armatury (pomiarowa, sterująca, itp.),
  • połączeń (zgrzewane, sklejane, skrętne, gwintowane, itp.),
  • podłączeń elementów linii technologicznej (urządzenia, zbiorniki, itp.)

Instalacja wentylacyjna

służy do wymiany powietrza w obiektach. Jej głównym celem jest usuwanie zanieczyszczeń oraz nadmiaru wilgoci, a także dostarczenie czystego powietrza do wnętrza budynku.

W skład montażu instalacji wentylacyjnej wchodzi:

  • montaż kanałów wentylacyjnych,
  • podłączenie urządzeń wentylacyjnych.