Separatory substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych

Separatory są cylindrycznymi zbiornikami wykonanymi z polietylenu wysokiej gęstości PEHD o poziomej lub pionowej osi posadowienia.

Zastosowanie jako element instalacji odwodnienia parkingów oraz zabezpieczenie przed wyciekami substancji ropopochodnych na stacjach paliw, w bazach transportowych oraz warsztatach samochodowych.

Służą do oczyszczania wód deszczowych i zaolejonych ścieków technologicznych, które zawierają związki ropopochodne oraz osady (piasek, pyły, zanieczyszczenia stałe).

Separatory przeznaczone są do oddzielania zanieczyszczeń lekkich, do których można zaliczyć benzynę, olej napędowy, olej opałowy, oleje mineralne, itp.

Dobór separatora uzależniony jest od natężenia przepływu wody przez separator. Przy obliczaniu natężenia przepływu wody należy uwzględnić rodzaj i wielkość terenu z którego pochodzą ścieki, intensywność opadów w danym regionie oraz gęstość separowanych substancji.

W produkowanych przez S plastic separatorach możemy wyróżnić ich następujące rodzaje:

  • SG – separatory przeznaczone do oczyszczania grawitacyjnego o pionowej osi posadowienia. Usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych odbywa się przez proces sedymentacji i flotacji (Separator nie wyposażony w filtr lamelowy). Separatory wykonywane są w zakresie przepływu nominalnego od Q=1 l s do Q= 20 l/s;
  • SRP – separator o pionowej osi posadowienia z zabudowanym filtrem lamelowym oraz automatycznym zamknięciem. Separator nie posiada komory szlamowej dlatego też wymagane jest zastosowanie przed separatorem osadnika piaskownika. Separatory wykonywane są w zakresie przepływu nominalnego od Q=1 l s do Q= 20 l/s;
  • SRK – separator o pionowej osi posadowienia z zabudowanym filtrem lamelowym, automatycznym zamknięciem oraz komorą szlamową. Separatory wykonywane są w zakresie przepływu nominalnego od Q=1 l s do Q= 15 l/s;
  • SR – separatory o poziomej osi posadowienia z zabudowanym filtrem lamelowym, automatycznym zamknięciem oraz komorą szlamową. Separatory wykonywane są w zakresie przepływu nominalnego od Q=2 l s do Q= 450 l/s; Standardowo separatory wyposażone są w kominy i króćce przyłączeniowe. W zależności od potrzeb projektowych może zostać doposażone w obejście burzowe (by pass).