Rury SPS - PUR

SPS - PUR

jest Rurą SPS, w której zastosowano warstwę izolacji poliuretanowej w przestrzeni między płaszczowej. Rury tego typu znajdują zastosowanie w wymiennikach gruntowych, systemach wentylacyjnych, studniach wodomierzowych, a także we wszystkich jednostkach w któych niezwykle ważnym czynnikiem jest zachowanie parametrów termicznych.